Elige tus ingredientes

Small: 1 proteína, 2 guarniciones y 1 salsa.
Medium: 2 Proteínas, 2 guarniciones y 1 salsa.
Bigzza: 3 Proteínas, 3 guarniciones y 2 salsas.

Proteínas

Guarniciones

Quesos

Salsas